EMS - Ensjøbyen Medisinske Senter

Ensjø Fysioterapi vil fortsette samarbeidet med Ensjøbyen Medisinske Senter selv om vi flytter lokalene opp til Apexklinikken. Vi har ett tett samarbeid mellom fastlegene og kiropraktorene som jobber på EMS.

Ensjøbyen Medisinske Senter er et tverrfaglig senter med fem fastleger, to kiropraktorer, tannlege og en fysioterapeut.

Vi jobber ofte på tvers av profesjonene for å kunne legge vekt på mennesket i sin helhet og for å se sammenhengen i ditt behandlingsforløp. Dette for å tilrettelegge og spesifisere behandlingen etter deg og dine behov så godt som mulig. 

Besøk sidene under for mer informasjon:

Ensjøbyen Medisinske Senter

Kiromed

Ensjø kiropraktor

Apexklinikken