EMS - Ensjøbyen Medisinske Senter

Ensjøbyen Medisinske Senter er et tverrfaglig senter med fem fastleger, to kiropraktorer, tannlege og en fysioterapeut. Ensjø Fysioterapi er en selvstendig aktør, men ligger i samme lokaler som EMS. Ensjøbyen Medisinske Senter har store romslige lokaler med store venteværeser, treningsrom og store lyse behandlingsrom til hver aktør. 

Hos oss er det tverrfaglige samarbeidet viktig, Vi jobber ofte på tvers av profesjonene for å kunne legge vekt på mennesket i sin helhet og for å se sammenhengen i ditt behandlingsforløp. Dette for å tilrettelegge og spesifisere behandlingen etter deg og dine behov så godt som mulig. 

Besøk sidene under for mer informasjon:

Ensjøbyen Medisinske Senter

Kiromed

Ensjø kiropraktor