Kne

Kneet skal fungere som en støtdemper når man går. Kneleddet er et komplekst ledd, med menisker, korsbånd, sidebånd, fettputer leddkapsel og mange forskjellige muskler som influerer kneets funksjon. Akutte smerter oppstår som oftest etter en akutt skade. Mens belastningsskader kommer som oftest mer gradvis over tid. Noen sykdommer/skader kan knyttes til aldring.

Symptomer fra kneplager kan være alt fra smerter i ro, til smerte i forskjellige bevegelser. Det mest vanlige er stivhet i leddet med smerter som enten sitter på yttersiden, innsiden eller forsiden av kneet.