Fysioterapeut som holder rundt foten på et skjelett, sammen med en en kvinne som sitter på en behandlinglingsbenk.

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut er en offentlig autorisert helseaktør med spesialisering innenfor undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av muskel- og skjelettproblematikk.

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut er en offentlig autorisert helseaktør med spesialisering innenfor undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av muskel- og skjelettproblematikk.

Hvor jobber en fysioterapeut?

Fysioterapeuter kan jobber på mange forskjellige arenaer. Vi har kommunale fysioterapeuter som jobber med eldre, folk på sykehjem, barn og unge og helsestasjonen. Fysioterapeuter som jobber på sykehus på de forskjellige avdelingene der, alt fra hjerte-lunge avdelingen til nevrologi og poliklinikk. Vi har også fysioterapeuter som jobber på klinikker med hovedfokus på muskel og skjelettproblematikk, og her finnes det de med driftstilskudd hvor de får støtte av HELFO, og de som er helprivate uten noe offentlig støtte.

Det kan være greit å vite at fysioterapeuten ikke selv velger om de ønsker å jobbe med støtteordning fra HELFO eller ikke. De må søke på tilskuddene når det blir ledig, og det er ansiennitet og kvalifikasjoner som avgjør om de kan få stillingen.

Det finnes mange flere arenaer fysioterapeuter jobber på enn de som nevnes her. Ønsker du å lese mer om dette kan du gå inn på forbundets sider og lese mer utdypende der: https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Viktig å finne årsak, ikke kun jobbe med symptomene.

Det vil alltid bli utførte en vurdering på hva som er den bakenforliggende årsaken til dine smerter. Dette blir basert på hvordan smertene oppsto, dens utvikling og det vil bli utført tester og undersøkelser som kan underbygge eller avvise en eventuell diagnose.

Enhver behandlingsplan blir laget ut ifra svaret som kommer fra undersøkelsene og testene. Alle behandlingsplaner vil være individuelle og tilpasset din kapasitet og ditt behov.

Hva slags tiltak bruker en fysioterapeut?

Det kan være store forskjeller mellom hva slags tiltak hver og en fysioterapeut bruker, dette kan variere ut ifra erfaring og kurs/etterutdannelse de har. Jeg har laget en liste over de mest vanlige tiltakene innenfor muskel- og skjelett behandling.

  • Manuelle teknikker: Dette er et vidt begrep, og det ligger mange teknikker under dette punktet. Kort oppsummert er dette teknikker hvor pasienten befinner seg på benken, og kan være alt fra passive manipulasjon, til aktiv mobiliseringsteknikker av forskjellige slag. Herunder ligger også bløtvevsteknikker som går mer på muskler, sener og bindevev i kroppen.
  • Treningsveiledning og opptrening/vanlig trening: Dette er nok et tiltak de alle fleste fysioterapeuter benytter seg av. Alt fra rehabiliterings trening etter skader, opptrening ifht idrett eller vanlig treningshjelp.
  • Veiledning og informasjon om veien videre og årsaken/prognose: Det er viktig for fysioterapeuter å gi informasjon til pasienten. God informasjon om egen tilstand vil kunne gjøre pasienten mer selvstendig, og kunne ta mer ansvar selv.

Dette er de mest vanlige tiltakene. Noen fysioterapeuter tilbyr flere tiltak:

  • Tilpasning av såler
  • Tapeteknikker
  • Elektrostimulering/trykkbølge
  • Nålebehandling
  • Og mange flere…


En sko passer ikke alle!

Det finnes ikke en prosedyre som passer for alle, selv om man kanskje har like symptomer. Det vil derfor være viktig å kartlegge hva som passer for deg, og legge opp en plan som er kun for deg!

Ta kontakt med meg om du skulle lure på noe https://ensjofysioterapi.no/kontakt!

0
Feed